Konfigurácia obláčika INTERNET.

Pozor: Počítač má poslednú použiteľnú IPv4 adresu a smerovač druhú použiteľnú adresu. Zapojte sieťové zariadenia.

IPv6 adresácia:

Zariad. Rozhranie IPv4 adresa Maska pods.
IPv6 adresa
PC Fa
2001:DB8:0:[cislo]::2/64
R1 Fa0/0
2001:DB8:BAAC::[cislo]/64
Fa0/1
2001:DB8:0:[cislo]::1/64

Zariadenie je po zapnutí bez konfigurácie. Overte to cez show príkazy. Pre IPv6 je príkaz do show ipv6 …

(config)# do show runn
(config)# do show ip int brief
(config)# do show ip route

Otázka 1: Čo zobrazuje posledný show prikaz?


Predvolená cesta (angl. default route) – práca jednotlivo

1. Nastavte IPv4 a IPv6 adresy na rozhraniach smerovača a PC podľa priradeného čísla

Pozor! Pre umožnenie IPv6 (preposielanie) komunikácie na smerovači je potrebné zadať príkaz:

(config)# ipv6 unicast-routing

 

1.1 Overenie

Opakujte posledný show príkaz (IPv4 a IPv6). Sledujte zmeny.

1.2 Overenie

Použite ICMP protokol na kontrolu spojenia PC s bránou siete na smerovači.

1.3 Overenie

V obláčiku INTERNET je zariadenie s IP adresou 23.16.33.144, resp. 2001:DB8:CCCC::CACA/64 realizujte PING na túto IP.

Otázka 2: Prečo odozva z IP adresy uvedenej v 1.3 nefunguje? Zobrazte smerovaciu tabuľku na smerovači a overte či zariadenie pozná cestu k vyššie uvedenej IP.


2. Nastavenie predvolenej cesty IPv4

Predvolená cesta znamená, že smerovač prepošle všetku neznámu komunikáciu na IP priamo pripojený smerovač alebo cez definované rozhranie na lokálnom smerovači. Celý tok dát bude teda smerovaný na predvolenú adresu, v prípade, že nedôjde k zhode s adresami v smerovacej tabuľke. Ako sme uviedli existujú tri možnosti konfigurácie:

(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [ipv4SusedRozhr]
(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [vaseRozhranie]
(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [ipv4SusedRozhr] [vaseRozhranie]

Otázka 3: Identifikujte: čo je vo vašom prípade preposielajúca IPv4 adresa suseda, aké rozhranie na vašom smerovači slúži ako výstup pre komunikáciu?

Pozn.: IPv4 adresa vzdialeného smerovača je 95.95.95.254.

IPv6 adresa vzdialeného smerovača je 2001:DB8:BAAC::FFF1.

Ako [ipv4SusedRozhr] slúži IP rozhrania Fa na vzdialenom smerovači (nie je vidno v topológii). Ak sa použije [vaseRozhranie] tak pôjde o samotné Fa0/0 na našom smerovači.
Pozor: Pri nastavení FastEthernet ako predvolenej cesty je potrebné použiť výstupné rozhranie a aj preposielajúci IP adresu, napr.:

(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Fa0/1 95.95.95.95

2.1 Opakujte

Zadanie z bodu 1.3 ak bude úspešné, tak následne zobrazte smerovaciu tabuľku pre IPv4.


3. Nastavenie predvolenej cesty IPv6

Aj v tomto prípade existujú tri možnosti konfigurácie:

(config)# ipv6 route ::/0 [ipv6SusednehoRozhrania]
(config)# ipv6 route ::/0 [vaseRozhranie]
(config)# ipv6 route ::/0 [ipv6SusednehoRozhrania] [vaseRozhranie]
Pozn.: Ako [ipv6SusedRozhrania] slúži IP rozhrania Fa na vzdialenom smerovači (nie je v topológii), je možné použiť aj link-local adresu, ale vtedy je potrebné zadávať aj výstupné rozhranie, podobne ako pri FastEthernet v IPv4.

3.1 Opakujte

Bod 2.1 pre IPv6.Statické smerovanie: Statická cesta (angl. static route) – práca v dvojiciach

Zmenila sa topológia a zariadenie už nie je bez konfigurácie. Zrušte ip route… príkazy pre IPv4 a IPv6 predvolenú cestu.

(config)# no ip route ...
(config)# no ipv6 route ...

Pozor, znenie príkazov za no… musí byť totožné.

Overte, že predvolená cesta neexistuje cez show príkazy.

1. Kontrola pripojenia medzi PC a susedným PC

Realizujte podľa čísla susednej LAN:

172.16.[cisloSuseda].254/24
2001:DB8:0:[číslo]::2/64

Pozn.: Predpokladá nastavenie IP adresy na PC.

Otázka 4: Bude pripojenie funkčné? Prečo?


2. Nastavenie statickej cesty IPv4

Statická cesta znamená, že smerovaču poviete kde má smerovať komunikáciu pre konkrétnu sieť. Rozdiel medzi statickou cestou a predvolenou cestou je ten, že v tomto prípade musí dôjsť k zhode s konkrétnou sieťou, ktorá je zadaná (vo vašom prípade LAN suseda). PDU pre sieť nenájdenú v smerovacej tabuľke bude zahodené.

Opäť existujú tri možnosti konfigurácie:

(config)# ip route [lanSuseda] [sietMaska] [ipv4Suseda]
(config)# ip route [lanSuseda] [sietMaska] [vaseRozhranie]
(config)# ip route [lanSuseda] [sietMaska] [ipv4Suseda] [vaseRozhranie]

Napr.:

(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 fa0/0

Opakujte zadanie z bodu 1 (statická cesta) pre IPv4 ak bude úspešné, tak následne realizujete výpis smerovacej tabuľky.

Otázka 5: Aká nová informácia sa v IPv4 smerovacej tabuľke nachádza? Akú má administratívnu vzdialenosť?

 

2.1. Nastavenie sumárnej statickej cesty (nekonfigurujte)

Sumárna statická cesta slúži na to, ak chceme oznámiť viac sietí súčasne, napr. sused má LAN 192.168.4.0/24, 192.168.5.0/24, 192.168.6.0/24 a 192.168.7.0/24, sumárna cesta bude 192.168.4.0/22. Konfigurujeme príkazom:

(config)# ip route [sumarLan] [sumarMaska] [rozhranie]/[ip]

3. Nastavenie statickej cesty IPv6

Analogicky k IPv4, aj pri IPv6, sú opäť tri možnosti pre konfiguráciu:

(config)# ipv6 route [susedLan/prefix] [ipv6Suseda]
(config)# ipv6 route [susedLan/prefix] [vaseRozhranie]
(config)# ipv6 route [susedLan/prefix] [ipv6Suseda] [vaseRozhranie]

Opakujte zadanie z bodu 1 (statická cesta) pre IPv6 ak bude úspešné, tak následne realizujete výpis smerovacej tabuľky.

Otázka 6: Aká nová informácia sa v IPv6 smerovacej tabuľke nachádza? Akú má administratívnu vzdialenosť?


4. Loopback rozhranie

Rozhranie je virtuálne, nie fyzické. Vieme mu priradiť IP. Konfiguruje sa ako tradičné rozhranie:

(config)# interface loopback [cisloRozhrania]

IP adresa rozhrania je 172.16.[cislo].1/30. Pokúste sa pingnúť adresu loopback rozhrania suseda. Ak ping nefunguje rozjímajte nad dôvodmi prečo to tak je a následne problém odstráňte.