Dátum 10.10.2022 je pre Laboratórium počítačových sietí výnimočný deň. Stali sme sa oficiálne FORTINET akadémiou. Vraj okrúhlou 500. na svete. Na Katedre počítačov a informatiky sa stále snažíme robiť veci lepšie. Tešíme sa z toho, že naši študenti budú mať lepší prístup k vzdelávacím materiálom a reálnym riešeniam pre oblasť kybernetickej bezpečnosti.