Tento semester mali naši študenti možnosť si vypočuť zaujímavú prednášku na tému Regulácia a riadenie bezpečnosti. Lektorom bol Ing. Ivan Makatura – Generálny riaditeľ KCCKB a IT osobnosť roka 2022! Prednáška sa zamerala na tieto témy:

 • informačné aktíva v kontexte ich ochrany, kategorizácia informačných aktív,
 • úvod do tvorby technických noriem,
 • technická normalizácia v kybernetickej bezpečnosti a ochrane údajov,
 • legislatívne pravidlá a proces tvorby právnych predpisov pre oblasti ochrany informáčných aktív,
 • európske a národné právne predpisy v kybernetickej bezpečnosti,
 • povinnosti subjektov v kontexte ochrany informačných aktív,
 • riadenie súladu,
 • princípy security governance,
 • organizačné štruktúry riadenia bezpečnosti,
 • pracovné roly v kybernetickej bezpečnosti a obsah ich znalostných štandardov,
 • tapické procesy riadenia bezpečnosti v organizáciách.

Ďakujeme za ochotu prísť do Košíc a už sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!