I keď sa o dištančnom vzdelávaní veľa hovorilo a publikovalo, tak asi celý svet zostal zaskočený z toho ako rýchlo bude musieť zavieť dištančné vzdelávanie do dennej praxe. Dôvodom je celosvetová pandémia COVID-19, ktorá je tu už pár mesiacov a všetko nasvedčuje tomu, že aj pár mesiacov ešte potrvá. Máme veľkú radosť, že Technická univerzit v Košiciach a Cisco Networking Academy na túto situáciu reagovala veľmi promptne.

Prečítajte si zaujímajú prípadovú štúdiu, ktorá dokázala, že moderné technológie, ako napr. Cisco Webex pomohli zvládnuť dištančné vzdelávanie na Technickej univerzite.

Škola sú ľudia, nie budova: Webex pomáha zaviesť online vyučovanie