Máme radosť, že aj v letnom semestri 2021/2022 sme mali možnosť viac ako 200 študentom denného štúdia pomôcť s porozumením fungovania počítačových sietí.

Tento rok naši členovia zabezpečili predmety Počítačové siete a Bezpečnosť počítačových sietí. S výučbou nám pomáhali aj šikovní študenti a naši členovia. Aj tento semester bol poznačený pandémiou COVID, prvé dva týždne sme fungovali kompletne dištančne, potom v tomto móde pokračovali už len prednášky. Pre nami zabezpečované predmety je dôležité byť v kontakte s reálnymi zariadeniami a zostavami. Síce využívame aj simulátory, ale „železo je železo“. 

Veríme, že leto naši milí študenti využijete na regeneráciu fyzických i duševných síl. Už teraz pre Vás pripravujeme zaujímavý semester – vrátane viacerých noviniek ale i nových tvárí.

Ďakujeme naším študentom za trpezlivosť a usilovnú prácu počas semestra!