Člen LPS – Filip Gurbáľ sa umiestnil na 2. mieste v kategórií jednotlivcov – vysokoškolakov!

Výsledky 13. ročníka národného kola súťaže študentov stredných a vysokých škôl v oblasti sieťových technológií v SR NAG 2018

Študenti stredných a vysokých škôl sa stretli v Košiciach na TUKE v priestoroch LPS na už 13. ročníku celoslovenskej „olympiády“ budúcich sieťových špecialistov – Networking Academy Games (NAG 2018), ktoré v spolupráci so spoločnosťou Cisco Systems, Žilinskou univerzitou a STU organizovala Technická univerzita v Košiciach, aby si zmerali sily nielen v teoretických, ale aj praktických zručnostiach.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách: v januári a februári 2018 sa uskutočnili školské kola súťaže, v rámci ktorých školy vyberali najlepších študentov, ktorí postúpili  do Národného kola súťaže. Národné kolo súťaže sa konalo 22.3.2018 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. Do národného kola postupilo zo školských kôl viac ako 70 študentov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách, pričom jedna bola určená pre trojčlenné družstvá stredoškolských študentov a druhá pre jednotlivcov. Na každého účastníka čakala teoretická časť, počas ktorej musel v online teste preukázať svoje vedomosti o sieťových technológiách. To, že sú v sieťach naozaj „doma“, súťažiaci predviedli v praktickej časti súťaže na segmentoch laboratórnej siete. Pre úspešné splnenie úloh sa od súťažiacich očakávali vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA.

Vyhlásenie výsledkov národného kola 13. ročníka súťaže a odovzdanie cien víťazom sa uskutoční v rámci výročnej konferencie škôl zapojených do programu sieťových akadémií zo SR a ČR, ktorá sa bude konať v dňoch 14. až 16.6.2018 za účasti zástupcov akademickej sféry, IT priemyslu ale aj médií.

Výsledky súťaže:

Kategória HS3 (24 trojčlenných družstiev): 1. SŠ N. Zámky, 2. SOŠ Handlová, 3. SOŠ Poprad;

Kategória UNI (23 jednotlivcov): Stredoškolský študenti: 1. Robert Belanec, SOŠ Handlová, 2. Adam Zilizi, SŠ Nové Zámky, 3. Dušan Rus, SOŠ Handlová.

Vysokoškolský študenti: 1. Peter Škrak, STU Bratislava, 2. Filip Gurbáľ, TUKE, 3. Mirko Ondruš, STU Bratislava.

Súťaž partnersky podporili spoločnosti: Košice IT Valley, ITAS, PC REVUE, T-Systems,  ALEF0, AT&T, Cisco Systems Slovakia, CNL, ceelabs, AmCham.

Viac informáckí o výsledkoch súťaže je uverejnených na: http://www.netacad.sk/.