Kedy? 6. FEBRUÁR 2019, 13.30 – 15.30
Kde? UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK TECHNICOM

PROGRAM

  • 13.30 – 14.20 Vynálezy, technické riešenia a ich ochrana v podnikaní
  • 14.30 – 15.00 Workshop: Rešerš – nástroj na zisťovanie unikátnosti
  • 15.10 – 15.30 Diskusia a osobné konzultácie

Dozviete sa:

  • Význam ochrany patentom/úžitkovým vzorom – budovanie konkurenčnej výhody
  • Porušovanie skorších práv k patentu či úžitkovému vzoru
  • Aké sú podmienky a postupy pre získanie patentu alebo úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete?
  • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných patentoch a úžitkových vzoroch
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na stav techniky pred podaním patentovej prihlášky

Počas workshopu si na vlastných notebookoch s lektorom na praktických príkladoch vyskúšate, ako fungujú voľne prístupné nástroje na vyhľadávanie platných patentov, patentových prihlášok, či úžitkových vzorov.
Prednášať bude RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Centra vedecko-technických informácií SR.