Dňa 12.6.2019 sme mali skvelú príležitosť privítať na univerzite a v našom laboratóriu hostí zo spoločnosti AT&T (USA). Cieľom ich návštevy bolo nájsť ďalšie možnosti rastu spoločnosti v našom regióne a rozšíriť potenciál spolupráce s TU v Košiciach.

Laboratórium počítačových sietí najmä vďaka podpore spoločnosti AT&T v roku 2018/2019 realizovalo vznik IoT laboratória. Ide o špičkovo vybavené pracovisko, kde sa naozaj môžu naši študenti cítiť príjemne.

Naši hostia mali možnosť vidieť portfólio univerzity a Univerzitného parku TECHNICOM. Privítal ich prorektor TUKE – prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. a Vedúci Katedry počítačov a informatiky doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. Sprievodcom LPS bol Miroslav Michalko.

Veríme, že potenciál tejto spolupráce sa bude rozvíjať i naďalej – výsledkom čoho bude vyššia kvalita výučby a lepšie podmienky pre študentov.