Projektovanie počítačových sietí (PPS)

Projektovanie počítačových sietí (PPS)

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE Akademický rok 2016/2017 Garant predmetu: František Jakab Rozsah: 2/2 Semester: Letný Forma hodnotenia: Skúška Prednášajúci: Peter Feciľak Cvičiaci: Peter Feciľak I. Aktuálne informácie Obsahová náplň predmetu je pokrytá...