Vaľovská Michaela

Vaľovská Michaela

Email: michaela.valovska@cnl.sk   Adresa: Michalovce   Koníčky: Baví ma informatika. Rada siahnem aj po bežeckých teniskách či šálke kvalitnej kávy s priateľmi. Nikdy neodmietnem partičku...
Počítačové siete, Bezpečnosť počítačových sietí

Počítačové siete, Bezpečnosť počítačových sietí

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE Akademický rok 2023/2024 Garant predmetu: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. Rozsah: 2/2 Semester: Letný – študijný program Informatika a Kyberbezpečnosť Forma hodnotenia: Skúška...
Opakovanie konfigurácie z predmetu PS

Opakovanie konfigurácie z predmetu PS

Študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa, ktorí majú povinný predmet Počítačové siete / Bezpečnosť v počítačových sieťach pozor! Máte možnosť zúčastniť sa dobrovoľného online stretnutia, ktoré sa bude organizovať dňa 29.4.2022 od 13:00.  Odkaz na...