Bezpečnostný manažment

Bezpečnostný manažment

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE Akademický rok 2023/2024 Predmet zabezpečuje:doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.Ing. Ondrej Kainz, PhD.Rozsah:2/2Semester:Zimný – študijný program KyberbezpečnosťForma hodnotenia:SkúškaPrednášajúci:doc. Ing....
Bezpečnostný manažment

Počítačové siete, Bezpečnosť počítačových sietí

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE Akademický rok 2023/2024 Garant predmetu: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. Rozsah: 2/2 Semester: Letný – študijný program Informatika a Kyberbezpečnosť Forma hodnotenia: Skúška...
Bezpečnostný manažment

Aplikácie počítačových sietí

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE Akademický rok 2023/2024 Predmet zabezpečuje: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. Rozsah: 2/2 Semester: Zimný – študijný program Informatika a Kyberbezpečnosť Forma hodnotenia: Skúška...
Bezpečnostný manažment

CCNA Security

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE Akademický rok 2023/2024   Predmet zabezpečuje: doc. Ing. František Jakab, PhD.doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.Ing. Miroslav Michalko, PhD. Rozsah: 2/2 Semester: Zimný – študijný program Kyberbezpečnosť Forma hodnotenia:...
Bezpečnostný manažment

Technológie na báze prepínaných sietí

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE Akademický rok 2021/2022 Garant predmetu: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD. Rozsah: 2/2 Semester: Letný – študijný program Informatika Forma hodnotenia: Skúška Prerekvizity: Počítačové siete (úspešné absolvovanie kurzov CCNA...
Bezpečnostný manažment

Riešenie problémov rozsiahlych infraštruktúr

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE Akademický rok 2022/2023   Predmet zabezpečuje: doc. Ing. František Jakab PhD.Ing. Miroslav Michalko, PhD. Rozsah: 2/2 Semester: Zimný – študijný program Informatika a Počítačové siete Forma hodnotenia: Skúška...