Ukončenie letného semestra 2021/2022

Ukončenie letného semestra 2021/2022

Máme radosť, že aj v letnom semestri 2021/2022 sme mali možnosť viac ako 200 študentom denného štúdia pomôcť s porozumením fungovania počítačových sietí. Tento rok naši členovia zabezpečili predmety Počítačové siete a Bezpečnosť počítačových sietí. S výučbou nám...
Networking Academy Games 2022

Networking Academy Games 2022

Laboratórium počítačových sietí si považuje za česť aj v roku 2022 aktívne participovať na organizovaní súťaže Networking Academy Games 2022. Aj tento rok je predsedom komisie doc. Ing. Peter Feciľak, PhD., úlohy pripravovali členovia CNL – Ing. Rastislav...
Ukončenie letného semestra 2021/2022

Opakovanie konfigurácie z predmetu PS

Študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa, ktorí majú povinný predmet Počítačové siete / Bezpečnosť v počítačových sieťach pozor! Máte možnosť zúčastniť sa dobrovoľného online stretnutia, ktoré sa bude organizovať dňa 29.4.2022 od 13:00.  Odkaz na...
Návšteva zo Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove

Návšteva zo Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove

Dňa 28.3.2022 sa v Laboratóriu počítačových sietí realizovala prezentácia našich školiacich a výskumných aktivít pre študentov zo Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove. Veríme, že ich návšteva Katedry počítačov a informatiky oslovila a aspoň niektorí z...