1: Úvod

1: Úvod

Zaradenie študentov do tried v Cisco Netacad systéme: Na stránke www.netacad.com v záložke Log In kliknite na Redeem Seat Token. Vyberte možnosť „I am new to Networking Academy“, vyplňte údaje o sebe a zadajte Seat Token, ktorý ste získali od cvičiaceho. Ako email...
1: Úvod

2: Základná konfigurácia zariadení

Na nasledujúcej topológií realizujte základnú konfiguráciu smerovača a zabezpečte funkčnosť komunikácie medzi PC1 a R1. Topológia: Konfigurácia názvu zariadenia a hesiel: Na zmenu názvu zariadenia sa používa príkaz hostname. Ďalej je potrebné zabezpečiť prístup na...
1: Úvod

3: Podsieťovanie

Podsieťovanie umožňuje rozdeliť jednu veľkú sieť na viacero menších. IPv4 adresa 32 bitové číslo zapísané v tvare x.x.x.x Skladá sa z dvoch častí: SIEŤOVÁ HOSTOVÁ Sieťová maska Slúži na identifikáciu sieťovej a hostovej časti IPv4 adresy 32 bitové číslo obsahujúce...
1: Úvod

4: Podsieťovanie 2 + základná konfigurácia zariadení

Topológia: VLSM podsieťovanie Máme k dispozícii sieť podľa topológie: 192.168.1.0/23. Je potrebné určiť, či ide o adresu siete, hostovú adresu alebo broadcastovú adresu. Ďalej ju rozdelíme tak, aby poskytovala adresný priestor podľa obrázka pre 2, 5, 15, 60, 120...
1: Úvod

5: Prepínané siete a VLAN

Topológia: Prepojte sa a pomenujte zariadenia podľa obr. Zariadeniu PC1 dajte prvú adresu a PC2 druhú adresu danej siete. Konfigurácia základných vlastností rozhrania: Na rozhraní je možné nastaviť typ duplexu príkazom duplex, rýchlosť príkazom speed a spôsob...
1: Úvod

6: Smerovanie dát medzi VLAN

Topológia: Prepojte sa a pomenujte zariadenia podľa obrázka. PC dajte poslednú použiteľnú adresu a smerovaču prvú použiteľnú adresu. Princíp smerovača na paličke spočíva v tom, že smerovač zabezpečuje smerovanie dát medzi VLAN využitím subrozhraní. Postup konfigurácie...